GlamEst osales oma tiimiga Whinter Fashion Showcase 2019 moeüritusel,
kus vastutas modellide meikide eest.
*GlamEst õpilased praktikal