GlamEst osales oma tiimiga Autumn Fashion Showcase 2018 moeüritusel, kus vastutas modellide meikide eest.
* GlamEst meigikooli õpilased praktikal