GlamEst osales oma tiimiga Spring Fashion Showcase 2019 moeüritusel,
kus vastutas modellide meikide eest.
*GlamEst õpilased praktikal