GlamEst osales oma tiimiga Summer Fashion Showcase 2020 moeüritusel,
kus vastutas modellide meikide eest.
*GlamEst õpilased praktikal