GlamEst osales oma tiimiga Christmas Fashion Showcase 2019 moeüritusel,
kus vastutas modellide meikide eest.
*GlamEst õpilased praktikal